© Powalisz Pracownia Witraży

Strona domowa         Nasza oferta         Historia pracowni         Spis realizacji         Galeria         Kontakt

Pracownia Witraży Powalisz jest rodzinnym zakładem działającym od trzech pokoleń. Została założona w 1936 r. przez artystę-plastyka Stanisława Powalisza. W czasie ponad sześćdziesięciu pięciu lat istnienia firma swoimi dziełami na trwałe wpisała się w historię sakralnej i świeckiej sztuki witrażowniczej w Polsce.

Stanisław Powalisz

Twórca Pracowni Stanisław Powalisz (1898-1968) był człowiekiem gruntownie wykształconym i przygotowanym do podjętego przez siebie zadania. Historię i teorię witrażownictwa zgłębił podczas studiów w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Poznaniu w latach 1920-1927 oraz w trakcie kilkunastomiesięcznych studiów w Academii Colorossi w Paryżu. Praktyczne umiejętności zdobył współpracując w latach 1932-1936 ze znakomitym witrażystą Dezyderym Mocznay'em. Z tego okresu pochodzi pierwszy monumentalny kompleks witraży zaprojektowany przez St. Powalisza do nowoczesnego kościoła św. Antoniego w Chorzowie wybudowanego wg projektu Adama Ballenstaedta.

Artysta wielokrotnie brał udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz innych imprezach wystawienniczych zdobywając liczne nagrody.

Własną pracownię Stanisław Powalisz otworzył w Poznaniu przy ulicy Bydgoskiej 5. Na jej potrzeby - razem z inżynierem Z. Wirbeserem - zaprojektował gazowy piec witrażowniczy do wpalania farb, który został wykonany przez pracowników miejskiej gazowni. Była to całkowicie nowatorska konstrukcja na terenie Polski. Do tej pory bowiem stosowano piece węglowe lub importowane piece gazowe.

Stanisław Powalisz

W Pracowni od początku jej istnienia kładziono duży nacisk na wysoki poziom technologiczny. Dzięki temu szybko zyskała uznanie wśród zleceniodawców i artystów. Wyrazem tego było m.in. powierzenie St. Powaliszowi wykonania wszystkich witraży do kościoła w Wielichowie. Proboszcz tamtejszej parafii, ks. Ludwik Górski, był inicjatorem jednego z najciekawszych projektów witrażowniczych w XX-leciu międzywojennym. W 1937 r. postanowił stworzyć swoisty panteon polskich witrażystów. Wybrał pięciu projektantów: Oźmina, Piotrowskiego, Powalisza, Piaseckiego oraz Wałacha i zlecił im przygotowanie projektów witraży z wizerunkami polskich i powszechnych świętych. Cały - doskonale zachowany - zespół wielichowski stanowi dziś znakomitą prezentację ówczesnych polskich plastyków.

W 1939 r. Artysta wraz z rodziną został wysiedlony do Generalnej Guberni. Po powrocie z wysiedlenia uruchomił ponownie swoją pracownię. Pierwsze powojenne dzieła figuralne artysta wykonał w 1946 r. do kościoła OO. Franciszkanów we Wronkach.

W latach 1950 - 1952 zaprojektował dwa imponujące, zespoły witraży do prezbiterium kościoła Bożego Ciała w Poznaniu i sześć witraży do kościoła OO. Pasjonistów w Przasnyszu. Nieco później powstało dziesięć witraży ozdabiających transept kościoła parafialnego w Turku. Artysta zmarł w 1968 r.

Spadkobierczynią artystycznych pasji Stanisława Powalisza jest jego córka - Maria.

Maria Powalisz-Bardońska

Maria Powalisz-Bardońska początkowo zajęła się historią sztuki i w 1956 roku obroniła pracę magisterską poświęconą średniowiecznym witrażom Chełmna i Torunia. Po uzyskaniu tytułu magistra zdecydowała się związać z witrażownictwem i rozpoczęła u ojca naukę zawodu. W 1958 r. rozpoczęła studia na Wydziale Malarstwa i Rzeźby poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, które zakończyła pracą dyplomową wykonaną pod kierunkiem prof. Bazylego Wojtowicza w 1964 r. Po śmierci ojca przejęła Pracownię.

W latach 1964 - 1970 zaprojektowała i zrealizowała witraże do kościoła św. Wojciecha w Poznaniu. W tej świątyni spotkały się prace dwóch pokoleń rodziny Powaliszów. W 1970 r. artystka zaczęła pracę nad zespołem witraży do Sądu Miejskiego w Poznaniu. Pracę tę ukończyła dwa lata później, równocześnie z witrażami do północnych okien prezbiterium Katedry w Poznaniu przedstawiającymi: "Chrzest Mieszka" i "Nadanie praw miejskich Poznaniowi".


Winobranie

W 1978 roku ks. Kardynał Stefan Wyszyński powierzył Marii Powalisz-Bardońskiej wykonanie zespołu 27 witraży do Archikatedry w Gnieźnie. Ich myślą przewodnią są sceny z życia św. Wojciecha oraz sceny z historii gnieźnieńskiej Katedry. Wykonanie tego monumentalnego zadania trwało szesnaście lat.

W 1978 r. za utrzymywanie wysokiego poziomu rzemiosła w Pracowni Minister Kultury i Sztuki uhonorował Marię Powalisz-Bardońską tytułem Mistrza Rzemiosła Artystycznego.

W 1987 r. otwarta została stała galeria prac artystki w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Wśród wielu eksponatów dominują i przyciągają uwagę zwiedzających dwie ściany witrażowe ukazujące Winobranie i Panoramę Zielonej Góry.

Jakub Bardoński

Maria Powalisz-Bardońska ma dwóch synów: Jakuba i Jerzego. Starszy syn - Jakub Bardoński - w 1978 r. podjął naukę witrażownictwa, w 1986 r. uzyskał tytuł Mistrza, a trzy lata później otrzymał honorowy tytuł Mistrza Rzemiosła Artystycznego. W 1991 r. Maria Powalisz-Bardońska powierzyła mu prowadzenie warsztatu, a sama skupiła się wyłącznie na projektowaniu.

Jakub Bardoński realizuje w Pracowni nie tylko projekty Marii Powalisz-Bardońskiej, ale także innych twórców. Ponadto wykonuje liczne konserwacje zabytkowych witraży.

Młodszy syn - Jerzy Bardoński - ukończył historię sztuki i pracuje w rodzinnej firmie, zajmując się równocześnie badaniem oraz popularyzacją polskiej sztuki witrażowej.

Ponad sześćdziesięciopięcioletnia historia poznańskiej Pracowni Witraży Powalisz, jest obecnie historią trzech pokoleń twórców. Setki wykonanych w niej dzieł różnią się pod względem kompozycji i koncepcji plastycznych, ale wszystkie łączy wysoki kunszt artystyczny i rzemieślnicza rzetelność wykonywania. Dzięki temu Pracownia Witraży Powalisz stała się marką, gwarantującą wysoką jakość swoich dzieł.

Strona domowa         Nasza oferta         Historia pracowni         Spis realizacji         Galeria         Kontakt